cpass-test

Kiểm tra khả năng miễn dịch của bạn với Covid-19 với cPassTM Test @ $ 60*

* loại trừ GST

cPass™ Test là gì?

cPass™ Test phát hiện mức độ kháng thể chống vi rút COVID19 trong cơ thể bạn.

Tôi nên làm xét nghiệm này khi nào?

Các cá nhân được khuyến nghị nên thực hiện xét nghiệm cPass™ khoảng 14 ngày sau khi tiêm chủng.

Tôi sẽ nhận được kết quả trong bao lâu?

Bạn sẽ nhận được kết quả trong vòng 7 ngày.

Tôi có cần tham khảo ý kiến bác sĩ không?

Không bắt buộc phải có tư vấn của bác sĩ nhưng nếu bạn muốn tham khảo ý kiến bác sĩ, phí tư vấn bổ sung sẽ là 30 $.

Đặt lịch hẹn ngay hôm nay

  Tôi đồng ý cho phép Trung tâm Y tế Lifescan thu thập và sử dụng dữ liệu và thông tin cá nhân của tôi mà tôi đã cung cấp cho các mục đích tiếp thị và cập nhật các dịch vụ điều trị bằng các phương thức liên lạc sau:
  - địa chỉ email; và
  - số điện thoại


  Gói khám sức khỏe dựa trên nhu cầu của bạn:

   Get Your Flu Vaccination @ $67 Today

   I consent to allow Lifescan Medical Centre to collect, and use my personal data and information that I have provided for marketing purposes and updates of treatment services by the following modes of communication:
   - email address; and
   - telephone number


   符合您需求的体检套餐:
   Health Screening Packages Based on Your Needs:

    - địa chỉ email; và
    - số điện thoại


    Lifescan Medical Centre
    Talk to Us

     Talk to us today!