Tìm và so sánh các gói khám tầm soát sức khỏe

Công cụ tìm gói khám tầm soát

Mỗi người đều có những nhu cầu khác nhau. Sử dụng máy tính của chúng tôi để tìm ra gói khám tầm soát sức khỏe nào phù hợp với bạn.

Open popup

So sánh các gói khám tầm soát

Hãy so sánh các gói! Chọn 2 gói khám tầm soát bất kỳ từ menu đổ xuống của chúng tôi bên dưới và xem chúng khác nhau thế nào.

Mỗi người đều có những nhu cầu khác nhau. Sử dụng máy tính của chúng tôi để tìm ra gói khám tầm soát sức khỏe nào phù hợp với bạn.


Open popup

Hãy so sánh các gói! Chọn 2 gói khám tầm soát bất kỳ từ menu đổ xuống của chúng tôi bên dưới và xem chúng khác nhau thế nào.

Men-Deluxe

Đặt lịch hẹn

Nhận gói khám tầm soát sức khỏe của bạn ngay hôm nay. Nếu có bất cứ thắc mắc nào khác, hãy đến gặp đội ngũ bác sĩ của chúng tôi để được tư vấn.

  Tôi đồng ý cho phép Trung tâm Y tế Lifescan thu thập và sử dụng dữ liệu và thông tin cá nhân của tôi mà tôi đã cung cấp cho các mục đích tiếp thị và cập nhật các dịch vụ điều trị bằng các phương thức liên lạc sau:
  - địa chỉ email; và
  - số điện thoại


  Gói khám sức khỏe dựa trên nhu cầu của bạn:

   Get Your Flu Vaccination @ $67 Today

   I consent to allow Lifescan Medical Centre to collect, and use my personal data and information that I have provided for marketing purposes and updates of treatment services by the following modes of communication:
   - email address; and
   - telephone number


   符合您需求的体检套餐:
   Health Screening Packages Based on Your Needs:

    - địa chỉ email; và
    - số điện thoại


    Lifescan Medical Centre
    Talk to Us

     Talk to us today!