Category: Above $500

Filter by price

Highlights

Comprehensive Health Screening

Khám tầm soát sức khỏe Comprehensive

$560.00

Đây là một bước tiến của gói khám tầm soát Nâng cao, thông qua việc linh hoạt bổ sung thêm nhiều tùy chọn xét nghiệm để hoàn thiện đánh giá sức khỏe hàng năm của bạn.
Gói khám tầm soát này bao gồm:

 • Đánh giá sức khỏe
 • Nghiên cứu
 • Đánh giá và báo cáo
 • Chụp ảnh
 • Hồ sơ huyết học
 • Hồ sơ bệnh tiểu đường
 • Lược đồ về xương khớp
 • Hồ sơ nguy cơ mỡ máu/tim mạch
 • Hồ sơ thận
 • Phân tích nước tiểu/phân
 • Hồ sơ bệnh viêm gan
 • Dấu hiệu ung thư
 • Hồ sơ tuyến giáp
 • Hồ sơ gan

Nhân viên phòng khám của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để đặt lịch khám sau khi thực hiện thanh toán. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số 6735 3000 hoặc gửi email đến enquiry@smg.sg để giữ lịch khám.

Health screening packages booked must be utilised within 6 months from the date of the purchase. The health screening packages and the items in the package are non-transferable, non-exchangeable, and non-refundable, including the unutilised portion.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

? - Consultation with an eye specialist*
- Visual Acuity (Test for Distance & Near vision)
- Auto Refraction (Computerised measurement of the refractive power of your eyes)
- Tonometry (Computerised measurement of the eye pressure using a non-contact device)
- Refraction by Optometrist (Spectacles and/or contact lens prescription)
- Slit lamp examination (Detailed examination of the cornea, lens, vitreous, retina, optic nerve and macula)
*Medical report is not included.
? - Unaided and Aided Visual Acuity
- Manifest Refraction
- Intraocular Pressure
- Colour Vision Checks
- Stereopsis / Binocular Vision Check
- Ocular Health Status
? - Consultation, Scale and Polish, Stain Removal, Dental Care Kit and Full Mouth X-ray (OPG)
? - Aesthetic Consult, Scale and Polish, Take Home Whitening and Desensitising Kit
? - Aesthetic Consult, Scale and Polish, In-chair Whitening Session (4 cycles) and Desensitising Kit
$0.00
 • Tùy chọn Giá: $0.00
 • Giá sản phẩm: $560.00
 • Tổng cộng: $0.00
Loại:
Thẻ:
,
Chia sẻ:
Advanced Health Screening for Men

Khám tầm soát sức khỏe Advanced cho nam giới

$618.00

Kiểm tra hoạt động chức năng của các cơ quan quan trọng với gói khám tầm soát chi tiết và tập trung. Gói khám tầm soát Advanced có 2 mức độ đánh giá chuyên sâu cho bạn!
Gói khám tầm soát này bao gồm:

 • Đánh giá sức khỏe
 • Nghiên cứu
 • Đánh giá và báo cáo
 • Chụp ảnh
 • Hồ sơ huyết học
 • Lược đồ về xương khớp
 • Hồ sơ bệnh viêm gan
 • Thiết bị đo đường huyết
 • Hồ sơ bệnh thiếu máu
 • Khám tầm soát STD
 • Chức năng thận
 • Hồ sơ nguy cơ mỡ máu/tim mạch
 • Phân tích nước tiểu/phân
 • Hồ sơ gan
 • Dấu hiệu ung thư
 • Hồ sơ tuyến giáp
 • Hồ sơ về hormone

Nhân viên phòng khám của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để đặt lịch khám sau khi thực hiện thanh toán. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số 6735 3000 hoặc gửi email đến enquiry@smg.sg để giữ lịch khám.

Health screening packages booked must be utilised within 6 months from the date of the purchase. The health screening packages and the items in the package are non-transferable, non-exchangeable, and non-refundable, including the unutilised portion.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

? - Consultation with an eye specialist*
- Visual Acuity (Test for Distance & Near vision)
- Auto Refraction (Computerised measurement of the refractive power of your eyes)
- Tonometry (Computerised measurement of the eye pressure using a non-contact device)
- Refraction by Optometrist (Spectacles and/or contact lens prescription)
- Slit lamp examination (Detailed examination of the cornea, lens, vitreous, retina, optic nerve and macula)
*Medical report is not included.
? - Unaided and Aided Visual Acuity
- Manifest Refraction
- Intraocular Pressure
- Colour Vision Checks
- Stereopsis / Binocular Vision Check
- Ocular Health Status
? - Consultation, Scale and Polish, Stain Removal, Dental Care Kit and Full Mouth X-ray (OPG)
? - Aesthetic Consult, Scale and Polish, Take Home Whitening and Desensitising Kit
? - Aesthetic Consult, Scale and Polish, In-chair Whitening Session (4 cycles) and Desensitising Kit
$0.00
 • Tùy chọn Giá: $0.00
 • Giá sản phẩm: $618.00
 • Tổng cộng: $0.00
Loại:
Thẻ:
Chia sẻ:
Advanced Health Screening for Women

Khám tầm soát sức khỏe Advanced cho nữ giới

$638.00

Kiểm tra hoạt động chức năng của các cơ quan quan trọng với gói khám tầm soát chi tiết và tập trung. Gói khám tầm soát Advanced có 2 mức độ đánh giá chuyên sâu cho bạn!
Gói khám tầm soát này bao gồm:

 • Đánh giá sức khỏe
 • Nghiên cứu
 • Đánh giá và báo cáo
 • Chụp ảnh
 • Hồ sơ huyết học
 • Lược đồ về xương khớp
 • Hồ sơ bệnh viêm gan
 • Thiết bị đo đường huyết
 • Hồ sơ bệnh thiếu máu
 • Khám tầm soát STD
 • Chức năng thận
 • Hồ sơ nguy cơ mỡ máu/tim mạch
 • Phân tích nước tiểu/phân
 • Hồ sơ gan
 • Dấu hiệu ung thư
 • Hồ sơ tuyến giáp
 • Khám tầm soát cổ tử cung
 • Hồ sơ về hormone

Nhân viên phòng khám của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để đặt lịch khám sau khi thực hiện thanh toán. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số 6735 3000 hoặc gửi email đến enquiry@smg.sg để giữ lịch khám.

Health screening packages booked must be utilised within 6 months from the date of the purchase. The health screening packages and the items in the package are non-transferable, non-exchangeable, and non-refundable, including the unutilised portion.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

? - Consultation with an eye specialist*
- Visual Acuity (Test for Distance & Near vision)
- Auto Refraction (Computerised measurement of the refractive power of your eyes)
- Tonometry (Computerised measurement of the eye pressure using a non-contact device)
- Refraction by Optometrist (Spectacles and/or contact lens prescription)
- Slit lamp examination (Detailed examination of the cornea, lens, vitreous, retina, optic nerve and macula)
*Medical report is not included.
? - Unaided and Aided Visual Acuity
- Manifest Refraction
- Intraocular Pressure
- Colour Vision Checks
- Stereopsis / Binocular Vision Check
- Ocular Health Status
? - Consultation, Scale and Polish, Stain Removal, Dental Care Kit and Full Mouth X-ray (OPG)
? - Aesthetic Consult, Scale and Polish, Take Home Whitening and Desensitising Kit
? - Aesthetic Consult, Scale and Polish, In-chair Whitening Session (4 cycles) and Desensitising Kit
$0.00
 • Tùy chọn Giá: $0.00
 • Giá sản phẩm: $638.00
 • Tổng cộng: $0.00
Loại:
Thẻ:
Chia sẻ:
Advanced Premium Health Screening for Men

Khám tầm soát sức khỏe Advanced Premium cho nam giới

$1,068.00

Gói khám tầm soát sức khỏe Advanced Premium là gói dịch vụ toàn diện hơn gói Advanced. Gói khám bao gồm xét nghiệm chẩn đoán để kiểm tra chức năng hoạt động của các cơ quan quan trọng.
Gói khám tầm soát này bao gồm:

 • Đánh giá sức khỏe
 • Nghiên cứu
 • Đánh giá và báo cáo
 • Chụp ảnh
 • Hồ sơ huyết học
 • Hồ sơ gan
 • Dấu hiệu ung thư
 • Thiết bị đo đường huyết
 • Chức năng thận
 • Hồ sơ tuyến giáp
 • Hồ sơ bệnh thiếu máu
 • Lược đồ về xương khớp
 • Hồ sơ bệnh viêm gan
 • Hồ sơ nguy cơ mỡ máu/tim mạch
 • Phân tích nước tiểu/phân
 • Hồ sơ về hormone

Nhân viên phòng khám của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để đặt lịch khám sau khi thực hiện thanh toán. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số 6735 3000 hoặc gửi email đến enquiry@smg.sg để giữ lịch khám.

Health screening packages booked must be utilised within 6 months from the date of the purchase. The health screening packages and the items in the package are non-transferable, non-exchangeable, and non-refundable, including the unutilised portion.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

? - Consultation with an eye specialist*
- Visual Acuity (Test for Distance & Near vision)
- Auto Refraction (Computerised measurement of the refractive power of your eyes)
- Tonometry (Computerised measurement of the eye pressure using a non-contact device)
- Refraction by Optometrist (Spectacles and/or contact lens prescription)
- Slit lamp examination (Detailed examination of the cornea, lens, vitreous, retina, optic nerve and macula)
*Medical report is not included.
? - Unaided and Aided Visual Acuity
- Manifest Refraction
- Intraocular Pressure
- Colour Vision Checks
- Stereopsis / Binocular Vision Check
- Ocular Health Status
? - Consultation, Scale and Polish, Stain Removal, Dental Care Kit and Full Mouth X-ray (OPG)
? - Aesthetic Consult, Scale and Polish, Take Home Whitening and Desensitising Kit
? - Aesthetic Consult, Scale and Polish, In-chair Whitening Session (4 cycles) and Desensitising Kit
$0.00
 • Tùy chọn Giá: $0.00
 • Giá sản phẩm: $1,068.00
 • Tổng cộng: $0.00
Loại:
Thẻ:
Chia sẻ:
Advanced Premium Health Screening for Women

Khám tầm soát sức khoẻ Advanced Premium cho nữ giới

$1,098.00

Gói khám tầm soát sức khỏe Advanced Premium là gói dịch vụ toàn diện hơn gói Advanced. Gói khám bao gồm xét nghiệm chẩn đoán để kiểm tra chức năng hoạt động của các cơ quan quan trọng.
Gói khám tầm soát này bao gồm:

 • Đánh giá sức khỏe
 • Nghiên cứu
 • Đánh giá và báo cáo
 • Chụp ảnh
 • Hồ sơ huyết học
 • Hồ sơ gan
 • Dấu hiệu ung thư
 • Thiết bị đo đường huyết
 • Chức năng thận
 • Hồ sơ tuyến giáp
 • Hồ sơ bệnh thiếu máu
 • Lược đồ về xương khớp
 • Hồ sơ bệnh viêm gan
 • Hồ sơ nguy cơ mỡ máu/tim mạch
 • Phân tích nước tiểu/phân
 • Hồ sơ về hormone
 • Khám tầm soát cổ tử cung

Nhân viên phòng khám của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để đặt lịch khám sau khi thực hiện thanh toán. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số 6735 3000 hoặc gửi email đến enquiry@smg.sg để giữ lịch khám.

Health screening packages booked must be utilised within 6 months from the date of the purchase. The health screening packages and the items in the package are non-transferable, non-exchangeable, and non-refundable, including the unutilised portion.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

? - Consultation with an eye specialist*
- Visual Acuity (Test for Distance & Near vision)
- Auto Refraction (Computerised measurement of the refractive power of your eyes)
- Tonometry (Computerised measurement of the eye pressure using a non-contact device)
- Refraction by Optometrist (Spectacles and/or contact lens prescription)
- Slit lamp examination (Detailed examination of the cornea, lens, vitreous, retina, optic nerve and macula)
*Medical report is not included.
? - Unaided and Aided Visual Acuity
- Manifest Refraction
- Intraocular Pressure
- Colour Vision Checks
- Stereopsis / Binocular Vision Check
- Ocular Health Status
? - Consultation, Scale and Polish, Stain Removal, Dental Care Kit and Full Mouth X-ray (OPG)
? - Aesthetic Consult, Scale and Polish, Take Home Whitening and Desensitising Kit
? - Aesthetic Consult, Scale and Polish, In-chair Whitening Session (4 cycles) and Desensitising Kit
$0.00
 • Tùy chọn Giá: $0.00
 • Giá sản phẩm: $1,098.00
 • Tổng cộng: $0.00
Loại:
Thẻ:
Chia sẻ:
Premier Health Screening for Men

Khám tầm soát sức khỏe Premier cho nam giới

$1,688.00

Gói khám tầm soát này kết hợp kết quả chụp ảnh và xét nghiệm để đem tới bức tranh tổng thể về tình trạng sức khỏe của bạn. Gói Premier Executive của chúng tôi còn bao gồm các nghiệm pháp thực hiện trên thảm chạy để đánh giá sức khỏe tim mạch của bạn!
Gói khám tầm soát này bao gồm:

 • Đánh giá sức khỏe
 • Chụp ảnh
 • Đánh giá và báo cáo
 • Nghiên cứu
 • Hồ sơ huyết học
 • Thiết bị đo đường huyết
 • Chức năng thận
 • Hồ sơ gan
 • Khám tầm soát STD
 • Lược đồ về xương khớp
 • Hồ sơ bệnh thiếu máu
 • Hồ sơ nguy cơ mỡ máu/tim mạch
 • Dấu hiệu ung thư
 • Khám tầm soát cổ tử cung
 • Hồ sơ bệnh viêm gan
 • Hồ sơ về hormone
 • Phân tích nước tiểu/phân
 • Hồ sơ tuyến giáp

Nhân viên phòng khám của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để đặt lịch khám sau khi thực hiện thanh toán. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số 6735 3000 hoặc gửi email đến enquiry@smg.sg để giữ lịch khám.

Health screening packages booked must be utilised within 6 months from the date of the purchase. The health screening packages and the items in the package are non-transferable, non-exchangeable, and non-refundable, including the unutilised portion.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

? - Consultation with an eye specialist*
- Visual Acuity (Test for Distance & Near vision)
- Auto Refraction (Computerised measurement of the refractive power of your eyes)
- Tonometry (Computerised measurement of the eye pressure using a non-contact device)
- Refraction by Optometrist (Spectacles and/or contact lens prescription)
- Slit lamp examination (Detailed examination of the cornea, lens, vitreous, retina, optic nerve and macula)
*Medical report is not included.
? - Unaided and Aided Visual Acuity
- Manifest Refraction
- Intraocular Pressure
- Colour Vision Checks
- Stereopsis / Binocular Vision Check
- Ocular Health Status
? - Consultation, Scale and Polish, Stain Removal, Dental Care Kit and Full Mouth X-ray (OPG)
? - Aesthetic Consult, Scale and Polish, Take Home Whitening and Desensitising Kit
? - Aesthetic Consult, Scale and Polish, In-chair Whitening Session (4 cycles) and Desensitising Kit
$0.00
 • Tùy chọn Giá: $0.00
 • Giá sản phẩm: $1,688.00
 • Tổng cộng: $0.00
Loại:
Thẻ:
Chia sẻ:
Premier Health Screening for Women

Khám tầm soát sức khoẻ Premier cho nữ giới

$1,738.00

Gói khám tầm soát này kết hợp kết quả chụp ảnh và xét nghiệm để đem tới bức tranh tổng thể về tình trạng sức khỏe của bạn. Gói Premier Executive của chúng tôi còn bao gồm các nghiệm pháp thực hiện trên thảm chạy để đánh giá sức khỏe tim mạch của bạn!
Gói khám tầm soát này bao gồm:

 • Đánh giá sức khỏe
 • Chụp ảnh
 • Đánh giá và báo cáo
 • Nghiên cứu
 • Hồ sơ huyết học
 • Thiết bị đo đường huyết
 • Chức năng thận
 • Hồ sơ gan
 • Khám tầm soát STD
 • Lược đồ về xương khớp
 • Hồ sơ bệnh thiếu máu
 • Hồ sơ nguy cơ mỡ máu/tim mạch
 • Dấu hiệu ung thư
 • Khám tầm soát cổ tử cung
 • Hồ sơ bệnh viêm gan
 • Hồ sơ về hormone
 • Phân tích nước tiểu/phân
 • Hồ sơ tuyến giáp

Nhân viên phòng khám của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để đặt lịch khám sau khi thực hiện thanh toán. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số 6735 3000 hoặc gửi email đến enquiry@smg.sg để giữ lịch khám.

Health screening packages booked must be utilised within 6 months from the date of the purchase. The health screening packages and the items in the package are non-transferable, non-exchangeable, and non-refundable, including the unutilised portion.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

? - Consultation with an eye specialist*
- Visual Acuity (Test for Distance & Near vision)
- Auto Refraction (Computerised measurement of the refractive power of your eyes)
- Tonometry (Computerised measurement of the eye pressure using a non-contact device)
- Refraction by Optometrist (Spectacles and/or contact lens prescription)
- Slit lamp examination (Detailed examination of the cornea, lens, vitreous, retina, optic nerve and macula)
*Medical report is not included.
? - Unaided and Aided Visual Acuity
- Manifest Refraction
- Intraocular Pressure
- Colour Vision Checks
- Stereopsis / Binocular Vision Check
- Ocular Health Status
? - Consultation, Scale and Polish, Stain Removal, Dental Care Kit and Full Mouth X-ray (OPG)
? - Aesthetic Consult, Scale and Polish, Take Home Whitening and Desensitising Kit
? - Aesthetic Consult, Scale and Polish, In-chair Whitening Session (4 cycles) and Desensitising Kit
$0.00
 • Tùy chọn Giá: $0.00
 • Giá sản phẩm: $1,738.00
 • Tổng cộng: $0.00
Loại:
Thẻ:
Chia sẻ:
Premier Deluxe Health Screening for Men

Khám tầm soát sức khỏe Premier Deluxe cho nam giới

$1,960.00

Gói khám tầm soát sức khỏe Premier Deluxe bao gồm chụp CT và siêu âm để kiểm tra hình ảnh chuyên sâu.
Gói khám tầm soát này bao gồm:

 • Đánh giá sức khỏe
 • Nghiên cứu
 • Đánh giá và báo cáo
 • Chụp ảnh
 • Hồ sơ huyết học
 • Thiết bị đo đường huyết
 • Chức năng thận
 • Lược đồ về xương khớp
 • Hồ sơ nguy cơ mỡ máu/tim mạch
 • Hồ sơ gan
 • Hồ sơ tuyến giáp
 • Hồ sơ bệnh viêm gan
 • Phân tích nước tiểu/phân
 • Dấu hiệu ung thư
 • Hồ sơ bệnh thiếu máu
 • Khám tầm soát STD
 • Hồ sơ về hormone

Nhân viên phòng khám của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để đặt lịch khám sau khi thực hiện thanh toán. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số 6735 3000 hoặc gửi email đến enquiry@smg.sg để giữ lịch khám.

Health screening packages booked must be utilised within 6 months from the date of the purchase. The health screening packages and the items in the package are non-transferable, non-exchangeable, and non-refundable, including the unutilised portion.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

? - Consultation with an eye specialist*
- Visual Acuity (Test for Distance & Near vision)
- Auto Refraction (Computerised measurement of the refractive power of your eyes)
- Tonometry (Computerised measurement of the eye pressure using a non-contact device)
- Refraction by Optometrist (Spectacles and/or contact lens prescription)
- Slit lamp examination (Detailed examination of the cornea, lens, vitreous, retina, optic nerve and macula)
*Medical report is not included.
? - Unaided and Aided Visual Acuity
- Manifest Refraction
- Intraocular Pressure
- Colour Vision Checks
- Stereopsis / Binocular Vision Check
- Ocular Health Status
? - Consultation, Scale and Polish, Stain Removal, Dental Care Kit and Full Mouth X-ray (OPG)
? - Aesthetic Consult, Scale and Polish, Take Home Whitening and Desensitising Kit
? - Aesthetic Consult, Scale and Polish, In-chair Whitening Session (4 cycles) and Desensitising Kit
$0.00
 • Tùy chọn Giá: $0.00
 • Giá sản phẩm: $1,960.00
 • Tổng cộng: $0.00
Loại:
Thẻ:
Chia sẻ:
Premier Deluxe Health Screening for Women

Khám tầm soát sức khỏe Premier Deluxe cho nữ giới

$2,006.00

Gói khám tầm soát sức khỏe Premier Deluxe bao gồm chụp CT và siêu âm để kiểm tra hình ảnh chuyên sâu.
Gói khám tầm soát này bao gồm:

 • Đánh giá sức khỏe
 • Nghiên cứu
 • Đánh giá và báo cáo
 • Chụp ảnh
 • Hồ sơ huyết học
 • Thiết bị đo đường huyết
 • Chức năng thận
 • Lược đồ về xương khớp
 • Hồ sơ nguy cơ mỡ máu/tim mạch
 • Hồ sơ gan
 • Hồ sơ tuyến giáp
 • Hồ sơ bệnh viêm gan
 • Phân tích nước tiểu/phân
 • Dấu hiệu ung thư
 • Hồ sơ bệnh thiếu máu
 • Khám tầm soát STD
 • Khám tầm soát cổ tử cung
 • Hồ sơ về hormone

Nhân viên phòng khám của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để đặt lịch khám sau khi thực hiện thanh toán. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số 6735 3000 hoặc gửi email đến enquiry@smg.sg để giữ lịch khám.

Health screening packages booked must be utilised within 6 months from the date of the purchase. The health screening packages and the items in the package are non-transferable, non-exchangeable, and non-refundable, including the unutilised portion.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

? - Consultation with an eye specialist*
- Visual Acuity (Test for Distance & Near vision)
- Auto Refraction (Computerised measurement of the refractive power of your eyes)
- Tonometry (Computerised measurement of the eye pressure using a non-contact device)
- Refraction by Optometrist (Spectacles and/or contact lens prescription)
- Slit lamp examination (Detailed examination of the cornea, lens, vitreous, retina, optic nerve and macula)
*Medical report is not included.
? - Unaided and Aided Visual Acuity
- Manifest Refraction
- Intraocular Pressure
- Colour Vision Checks
- Stereopsis / Binocular Vision Check
- Ocular Health Status
? - Consultation, Scale and Polish, Stain Removal, Dental Care Kit and Full Mouth X-ray (OPG)
? - Aesthetic Consult, Scale and Polish, Take Home Whitening and Desensitising Kit
? - Aesthetic Consult, Scale and Polish, In-chair Whitening Session (4 cycles) and Desensitising Kit
$0.00
 • Tùy chọn Giá: $0.00
 • Giá sản phẩm: $2,006.00
 • Tổng cộng: $0.00
Loại:
Thẻ:
Chia sẻ:
Premier Executive Health Screening

Khám tầm soát sức khoẻ Premier Executive

$2,700.00

Gói Premier Executive của chúng tôi bao gồm một bài kiểm tra căng thẳng trên máy chạy bộ để đánh giá sức khỏe tim mạch của bạn.
Gói khám tầm soát này bao gồm:

 • Đánh giá sức khỏe
 • Nghiên cứu
 • Chụp ảnh
 • Khám tầm soát nha khoa
 • Đánh giá và báo cáo
 • Hồ sơ huyết học
 • Thiết bị đo đường huyết
 • Chức năng thận
 • Lược đồ về xương khớp
 • Hồ sơ nguy cơ mỡ máu/tim mạch
 • Hồ sơ gan
 • Hồ sơ tuyến giáp
 • Hồ sơ bệnh viêm gan
 • Phân tích nước tiểu/phân
 • Dấu hiệu ung thư
 • Hồ sơ bệnh thiếu máu
 • Khám tầm soát STD
 • Khám tầm soát cổ tử cung
 • Hồ sơ về hormone

Nhân viên phòng khám của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để đặt lịch khám sau khi thực hiện thanh toán. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số 6735 3000 hoặc gửi email đến enquiry@smg.sg để giữ lịch khám.

Health screening packages booked must be utilised within 6 months from the date of the purchase. The health screening packages and the items in the package are non-transferable, non-exchangeable, and non-refundable, including the unutilised portion.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

? - Consultation with an eye specialist*
- Visual Acuity (Test for Distance & Near vision)
- Auto Refraction (Computerised measurement of the refractive power of your eyes)
- Tonometry (Computerised measurement of the eye pressure using a non-contact device)
- Refraction by Optometrist (Spectacles and/or contact lens prescription)
- Slit lamp examination (Detailed examination of the cornea, lens, vitreous, retina, optic nerve and macula)
*Medical report is not included.
? - Unaided and Aided Visual Acuity
- Manifest Refraction
- Intraocular Pressure
- Colour Vision Checks
- Stereopsis / Binocular Vision Check
- Ocular Health Status
? - Consultation, Scale and Polish, Stain Removal, Dental Care Kit and Full Mouth X-ray (OPG)
? - Aesthetic Consult, Scale and Polish, Take Home Whitening and Desensitising Kit
? - Aesthetic Consult, Scale and Polish, In-chair Whitening Session (4 cycles) and Desensitising Kit
$0.00
 • Tùy chọn Giá: $0.00
 • Giá sản phẩm: $2,700.00
 • Tổng cộng: $0.00
Loại:
Thẻ:
,
Chia sẻ:
Royal Health Screening

Khám tầm soát sức khoẻ Royal

$4,160.00

Hoàn tất lộ trình khám sức khoẻ với gói khám tầm soát nha khoa. Nắm bắt chi tiết tình trạng sức khoẻ của bạn.
Gói khám tầm soát này bao gồm:

 • Đánh giá sức khỏe
 • Nghiên cứu
 • Khám tầm soát nha khoa
 • Chụp ảnh
 • Đánh giá và báo cáo
 • Hồ sơ huyết học
 • Thiết bị đo đường huyết
 • Chức năng thận
 • Lược đồ về xương khớp
 • Hồ sơ nguy cơ mỡ máu/tim mạch
 • Hồ sơ gan
 • Hồ sơ tuyến giáp
 • Hồ sơ bệnh viêm gan
 • Phân tích nước tiểu/phân
 • Dấu hiệu ung thư
 • Hồ sơ bệnh thiếu máu
 • Khám tầm soát STD
 • Khám tầm soát cổ tử cung
 • Hồ sơ về hormone

Nhân viên phòng khám của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để đặt lịch khám sau khi thực hiện thanh toán. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số 6735 3000 hoặc gửi email đến enquiry@smg.sg để giữ lịch khám.

Health screening packages booked must be utilised within 6 months from the date of the purchase. The health screening packages and the items in the package are non-transferable, non-exchangeable, and non-refundable, including the unutilised portion.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

? - Consultation with an eye specialist*
- Visual Acuity (Test for Distance & Near vision)
- Auto Refraction (Computerised measurement of the refractive power of your eyes)
- Tonometry (Computerised measurement of the eye pressure using a non-contact device)
- Refraction by Optometrist (Spectacles and/or contact lens prescription)
- Slit lamp examination (Detailed examination of the cornea, lens, vitreous, retina, optic nerve and macula)
*Medical report is not included.
? - Unaided and Aided Visual Acuity
- Manifest Refraction
- Intraocular Pressure
- Colour Vision Checks
- Stereopsis / Binocular Vision Check
- Ocular Health Status
? - Consultation, Scale and Polish, Stain Removal, Dental Care Kit and Full Mouth X-ray (OPG)
? - Aesthetic Consult, Scale and Polish, Take Home Whitening and Desensitising Kit
? - Aesthetic Consult, Scale and Polish, In-chair Whitening Session (4 cycles) and Desensitising Kit
$0.00
 • Tùy chọn Giá: $0.00
 • Giá sản phẩm: $4,160.00
 • Tổng cộng: $0.00
Loại:
Thẻ:
,
Chia sẻ:
Royal Premier Health Screening

Khám tầm soát sức khỏe Royal Premier

$5,940.00

Thấu hiểu sức khỏe với thủ thuật khám khám tai mũi họng, MRI và siêu âm.
Gói khám tầm soát này bao gồm:

 • Đánh giá sức khỏe
 • Nghiên cứu
 • Khám tầm soát nha khoa
 • Khám tầm soát tai mũi họng
 • Chụp ảnh
 • Đánh giá và báo cáo
 • Hồ sơ huyết học
 • Thiết bị đo đường huyết
 • Chức năng thận
 • Lược đồ về xương khớp
 • Hồ sơ nguy cơ mỡ máu/tim mạch
 • Hồ sơ gan
 • Hồ sơ tuyến giáp
 • Hồ sơ bệnh viêm gan
 • Phân tích nước tiểu/phân
 • Dấu hiệu ung thư
 • Hồ sơ bệnh thiếu máu
 • Khám tầm soát STD
 • Khám tầm soát cổ tử cung
 • Hồ sơ về hormone

Nhân viên phòng khám của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để đặt lịch khám sau khi thực hiện thanh toán. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số 6735 3000 hoặc gửi email đến enquiry@smg.sg để giữ lịch khám.

Health screening packages booked must be utilised within 6 months from the date of the purchase. The health screening packages and the items in the package are non-transferable, non-exchangeable, and non-refundable, including the unutilised portion.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

? - Consultation with an eye specialist*
- Visual Acuity (Test for Distance & Near vision)
- Auto Refraction (Computerised measurement of the refractive power of your eyes)
- Tonometry (Computerised measurement of the eye pressure using a non-contact device)
- Refraction by Optometrist (Spectacles and/or contact lens prescription)
- Slit lamp examination (Detailed examination of the cornea, lens, vitreous, retina, optic nerve and macula)
*Medical report is not included.
? - Unaided and Aided Visual Acuity
- Manifest Refraction
- Intraocular Pressure
- Colour Vision Checks
- Stereopsis / Binocular Vision Check
- Ocular Health Status
? - Consultation, Scale and Polish, Stain Removal, Dental Care Kit and Full Mouth X-ray (OPG)
? - Aesthetic Consult, Scale and Polish, Take Home Whitening and Desensitising Kit
? - Aesthetic Consult, Scale and Polish, In-chair Whitening Session (4 cycles) and Desensitising Kit
$0.00
 • Tùy chọn Giá: $0.00
 • Giá sản phẩm: $5,940.00
 • Tổng cộng: $0.00
Loại:
Thẻ:
,
Chia sẻ:
Royal Elite Health Screening

Khám tầm soát sức khỏe Royal Elite

$8,532.00

Nhận biết toàn diện về tình trạng sức khỏe tổng quát với nhiều loại chụp CT và siêu âm, thực hiện các xét nghiệm tầm soát về nguy cơ Đột quỵ, Tai mũi họng và Hệ tiêu hóa bổ sung để kiểm tra kỹ lưỡng.
Gói khám tầm soát này bao gồm:

 • Đánh giá sức khỏe
 • Nghiên cứu
 • Khám tầm soát nha khoa
 • Khám tầm soát tai mũi họng
 • Khám tầm soát hệ tiêu hóa
 • Chụp ảnh
 • Đánh giá và báo cáo
 • Hồ sơ huyết học
 • Thiết bị đo đường huyết
 • Chức năng thận
 • Lược đồ về xương khớp
 • Hồ sơ nguy cơ mỡ máu/tim mạch
 • Hồ sơ gan
 • Hồ sơ tuyến giáp
 • Hồ sơ bệnh viêm gan
 • Phân tích nước tiểu/phân
 • Dấu hiệu ung thư
 • Hồ sơ bệnh thiếu máu
 • Khám tầm soát STD
 • Khám tầm soát cổ tử cung
 • Hồ sơ về hormone

Nhân viên phòng khám của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để đặt lịch khám sau khi thực hiện thanh toán. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số 6735 3000 hoặc gửi email đến enquiry@smg.sg để giữ lịch khám.

Health screening packages booked must be utilised within 6 months from the date of the purchase. The health screening packages and the items in the package are non-transferable, non-exchangeable, and non-refundable, including the unutilised portion.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

? - Consultation with an eye specialist*
- Visual Acuity (Test for Distance & Near vision)
- Auto Refraction (Computerised measurement of the refractive power of your eyes)
- Tonometry (Computerised measurement of the eye pressure using a non-contact device)
- Refraction by Optometrist (Spectacles and/or contact lens prescription)
- Slit lamp examination (Detailed examination of the cornea, lens, vitreous, retina, optic nerve and macula)
*Medical report is not included.
? - Unaided and Aided Visual Acuity
- Manifest Refraction
- Intraocular Pressure
- Colour Vision Checks
- Stereopsis / Binocular Vision Check
- Ocular Health Status
? - Consultation, Scale and Polish, Stain Removal, Dental Care Kit and Full Mouth X-ray (OPG)
? - Aesthetic Consult, Scale and Polish, Take Home Whitening and Desensitising Kit
? - Aesthetic Consult, Scale and Polish, In-chair Whitening Session (4 cycles) and Desensitising Kit
$0.00
 • Tùy chọn Giá: $0.00
 • Giá sản phẩm: $8,532.00
 • Tổng cộng: $0.00
Loại:
Thẻ:
,
Chia sẻ:
Gói khám sức khỏe dựa trên nhu cầu của bạn:

  Get Your Flu Vaccination @ $67 Today


  符合您需求的体检套餐:
  Health Screening Packages Based on Your Needs:


   Lifescan Medical Centre
   Talk to Us

    Talk to us today!