Nam giới Deluxe

Nam giới: $288

ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE

 • Bảng câu hỏi trước khi khám tầm soát sức khỏe
 • Tiền sử bệnh lý & tầm soát hồ sơ nguy cơ
 • Tư vấn của bác sĩ
 • Kiểm tra thể chất
 • Chiều cao cân nặng
 • Chỉ số khối cơ thể
 • Đo huyết áp

ĐÁNH GIÁ VÀ BÁO CÁO

 • Đánh giá và khuyến nghị sau khi kiểm tra
 • Báo cáo sức khỏe
 • Tư vấn chăm sóc sức khỏe & cải thiện lối sống

NGHIÊN CỨU

 • Điện tâm đồ khi thả lỏng

XÉT NGHIỆM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Chỉ dành cho bệnh nhân nam

Book This Screening Package


  Gói khám sức khỏe dựa trên nhu cầu của bạn:

   Get Your Flu Vaccination @ $67 Today


   符合您需求的体检套餐:
   Health Screening Packages Based on Your Needs:


    Lifescan Medical Centre
    Talk to Us

     Talk to us today!