Gói tầm soát sức khỏe Premium

$1,018 ($1,099.44 với GST)

Đánh giá sức khỏe

 • Bảng câu hỏi trước khi khám tầm soát sức khỏe
 • Tiền sử bệnh lý & tầm soát hồ sơ nguy cơ
 • Tư vấn của bác sĩ
 • Kiểm tra thể chất
 • Chiều cao & cân nặng
 • Chỉ số khối cơ thể
 • Đo huyết áp

Nghiên cứu

 • Điện tâm đồ khi thả lỏng

Kiểm tra mắt

 • Đo thị lực
 • Kiểm tra sắc giác
 • Đo nhãn áp

Đánh giá & Báo cáo

 • Đánh giá và khuyến nghị sau khi kiểm tra
 • Báo cáo sức khỏe
 • Tư vấn chăm sóc sức khỏe & cải thiện lối sống

Chụp chiếu

 • Chụp X-quang ngực

Lựa chọn siêu âm hai lần

 • Siêu âm tuyến giáp
 • Siêu âm vú
 • Siêu âm gan mật (HBS)
 • Siêu âm thận
 • Siêu âm vùng chậu
 • Siêu âm tiền liệt tuyến

Xét nghiệm bổ sung tùy chọn

 • Chụp X-quang tuyến vú

Các gói khám tầm soát sức khỏe đã đặt phải được sử dụng trong vòng 6 tháng kể từ ngày mua. Các gói khám tầm soát sức khỏe và những dịch vụ trong gói không thể chuyển nhượng, trao đổi hay hoàn lại tiền, kể cả phần chưa sử dụng.

XÉT NGHIỆM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Chỉ dành cho bệnh nhân nam
Chỉ dành cho bệnh nhân nữ

Đặt gói khám tầm soát này


  Talk to Us

   Drop us a message and we will get back to you as soon as possible.

   Gói khám sức khỏe dựa trên nhu cầu của bạn:

    Get Your Flu Vaccination @ $67 Today


    符合您需求的体检套餐:
    Health Screening Packages Based on Your Needs:


     Lifescan Medical Centre