Liên hệ
Chúng tôi

Lifescan Medical @ Novena Medical Center

lsm-novena

Địa chỉ

10 Sinaran Drive
#10-05
Novena Medical Center
Singapore 307506

Giờ mở cửa

Thứ Hai đến thứ Sáu: 8:30sáng – 5:30chiều
(Giờ ăn trưa: 1- 2chiều)
Thứ bảy: 8:30sáng – 12:30chiều
Chủ nhật & ngày lễ: Đóng cửa

Điện thoại

Email

Email: novena@lifescanmedical.sg

Lifescan Medical @ Paragon

LSM_counter_17042018

Địa chỉ

290 Orchard Road
#07-18 to 20
Paragon Tower 2 via Lift Lobby C
Singapore 238859

Giờ mở cửa

Thứ Hai đến thứ Sáu: 8:30sáng – 5:30chiều
(Giờ ăn trưa: 1-2chiều)
Thứ bảy: 8:30sáng – 12:30chiều
Chủ nhật & ngày lễ: Đóng cửa

Điện thoại

Email

paragon@lifescanmedical.sg

Đặtlịch hẹn


  Talk to Us

   Drop us a message and we will get back to you as soon as possible.

   Gói khám sức khỏe dựa trên nhu cầu của bạn:

    Get Your Flu Vaccination @ $67 Today


    符合您需求的体检套餐:
    Health Screening Packages Based on Your Needs:


     Lifescan Medical Centre