Liên hệ
Chúng tôi

Lifescan Medical @ Novena Medical Center

Lifescan Medical @ Novena

Địa chỉ

10 Sinaran Drive
#08-01
Novena Medical Center
Singapore 307506

Giờ mở cửa

Thứ Hai đến thứ Sáu: 8:30sáng – 5:30chiều
(Giờ ăn trưa: 1- 2chiều)
Thứ bảy: 8:30sáng – 12:30chiều
Chủ nhật & ngày lễ: Đóng cửa

Điện thoại

Email

Email: novena@lifescanmedical.sg

Lifescan Medical @ Paragon

LSM_counter_17042018

Địa chỉ

290 Orchard Road
#07-18 to 20
Paragon Tower 2 via Lift Lobby C
Singapore 238859

Giờ mở cửa

Thứ Hai đến thứ Sáu: 8:30sáng – 5:30chiều
(Giờ ăn trưa: 1-2chiều)
Thứ bảy: 8:30sáng – 12:30chiều
Chủ nhật & ngày lễ: Đóng cửa

Điện thoại

Email

paragon@lifescanmedical.sg

Đặtlịch hẹn


  Gói khám sức khỏe dựa trên nhu cầu của bạn:

   Get Your Flu Vaccination @ $67 Today


   符合您需求的体检套餐:
   Health Screening Packages Based on Your Needs:


    Lifescan Medical Centre
    Talk to Us

     Talk to us today!