Nữ giới Sức khỏe

Nữ: 288$

ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE

 • Bảng câu hỏi trước khi khám tầm soát sức khỏe
 • Tiền sử bệnh lý & tầm soát hồ sơ nguy cơ
 • Tư vấn của bác sĩ
 • Kiểm tra thể chất
 • Chiều cao cân nặng
 • Chỉ số khối cơ thể
 • Đo huyết áp

ĐÁNH GIÁ VÀ BÁO CÁO

 • Đánh giá và khuyến nghị sau khi kiểm tra
 • Báo cáo sức khỏe
 • Tư vấn chăm sóc sức khỏe & cải thiện lối sống

NGHIÊN CỨU

 • Điện tâm đồ khi thả lỏng

XÉT NGHIỆM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Chỉ dành cho bệnh nhân nữ

Book This Screening Package

  Tôi đồng ý cho phép Trung tâm Y tế Lifescan thu thập và sử dụng dữ liệu và thông tin cá nhân của tôi mà tôi đã cung cấp cho các mục đích tiếp thị và cập nhật các dịch vụ điều trị bằng các phương thức liên lạc sau:
  - địa chỉ email; và
  - số điện thoại


  Gói khám sức khỏe dựa trên nhu cầu của bạn:

   Get Your Flu Vaccination @ $67 Today

   I consent to allow Lifescan Medical Centre to collect, and use my personal data and information that I have provided for marketing purposes and updates of treatment services by the following modes of communication:
   - email address; and
   - telephone number


   符合您需求的体检套餐:
   Health Screening Packages Based on Your Needs:

    - địa chỉ email; và
    - số điện thoại


    Lifescan Medical Centre
    Talk to Us

     Talk to us today!